Selecteer een pagina

Door verzekeraars teveel inzicht te bieden in hun bedrijfsgegevens zijn schadeherstelbedrijven volledig afhankelijk geworden van diezelfde verzekeraars. Huisartsen kunnen voorkomen in de dezelfde positie terecht te komen door zich te organiseren in coöperaties of bv’s, betogen Boudewijn Dierick en Mark Visser van de Aesclepios zorgdroeg.

Een van de grote veranderingen die het nieuwe zorgstelsel met zich meebrengt is dat de huisarts geacht wordt te onderhandelen met de zorgverzekeraars. De belangen van de huisarts en de zorgverzekeraar lopen niet altijd parallel: de huisarts streeft ernaar kwalitatief goede zorg te verlenen en zijn inkomen op peil te houden, de zorgverzekeraar zoekt vooral kostenbeperking en controle. Zorgverzekeraars zijn momenteel bezig hun onderhandelingspositie te versterken door onder het mom van transparantie op grote schaal bedrijfsmatige gegevens van huisartsen te vergaren. Als huisarts echter doorgaan met het verstrekken van gegevens aan de zorgverzekeraars duurt het niet lang meer voordat de huisarts hetzelfde lot beschoren is als de schadeherstelbedrijven: hard werken voor weinig geld.

Enkele jaren geleden klopten verzekeraars op de deur van enkele schadeherstelbedrijven en hun branchevereniging met een op het oog aantrekkelijk voorstel: wij sturen onze klanten naar jullie toe op voorwaarde dat jullie inzicht bieden in jullie bedrijfsvoering. Verleid door de enorme klantpotentie stemden veel schadeherstelbedrijven en zelfs de brancheorganisatie hiermee in. De verkregen informatie over bijvoorbeeld materiaalverbruik en aantal gewerkte uren per type reparatie – ook wel spiegelinformatie genoemd – werd door de verzekeraars gebundeld en teruggestuurd naar de schadeherstelbedrijven.

Download het gehele artikel hier