Selecteer een pagina

De zorguitgaven lopen op. De zorguitgaven in 2009 zijn, volgens CBS, opgelopen tot 59mrd. In 2040, bij ongewijzigd beleid, is dit zelfs opgelopen  tot 180 mrd. Dit is niet meer te financieren.

Aan de andere kant neemt de druk op de kwaliteit toe door de toenemende macht van patiënten verenigingen, zoals het astmafonds, dvn en de NPCF.

Demissionair Minister Klink snapt dit en wil de 1e lijn herstructuren, waarbij hij tevens de perverse prikkels van de 2de lijn wil opheffen. In de kern komt het erop neer dat de zorg wordt georganiseerd in zogenaamde keten DBC, waarbij in beginsel 4 DBC-ketens worden opgezet, te weten, diabetes, ASTMA/COPD, hartfalen en CVR. Het startpunt van de zorg zijn de zorgprotocollen, in deze zorgprotocollen wordt vastgelegd wie wat wanneer gaat doen. Bij het opstellen van de zorgprotocollen zijn alle zorgaanbieders, huisarts, diëtiste, verpleegkundige, fysiotherapeut en de longarts etc, betrokken. Hoewel de eerste lijn de plicht heeft om mee te werken aan de keten DBC, de 2de lijn heeft het recht om mee te doen en dus niet de plicht om mee te doen. Dit betekent dat longartsen een keuze hebben om mee te doen.

Download het gehele artikel hier