Selecteer een pagina

Diensten

De Financieel Economische Zaak helpt bij het nemen van beslissingen. Wij helpen met nieuw (in)zicht waardoor u betere beslissingen kunt nemen.

Onze Passie:

..Strategie formulering

Elke ondernemer heeft een visie, een droom, maar elke droom kan ruw verstoord worden. Welke kansen te benutten en welke niet?

Het bouwen en onderhouden van een duurzaam succesvol bedrijf brengt met zich mee dat er periodiek gekeken moet worden of je nog op koers ligt. De juiste koers op het gebied van waardecreatie voor zowel je (potentiële) klanten als je eigen organisatie.

DeFez helpt u op koers te blijven en assisteert u met het (her)formuleren van uw bedrijfsstrategie. Gezamenlijk ondernemen we concrete stappen om deze visie te laten slagen. Op weg naar nieuw (in)zicht.

DeFez fungeert als een soort TOMTOM, u bepaalt uw doel, wij helpen u met de route ernaar toe; tijdens de weg komt u voorspoed en tegenspoed tegen. Wij geven aan wat de alternatieve routes zijn. U kunt sparren met mede ondernemers en/of met onze bedrijfseconomen. Met als ultieme doel het samen realiseren van uw einddoel. De toekomst is maakbaar en dat weet u als geen ander.

DeFez is betrokken bij strategische trajecten bij farmaceuten, huisartsen, zorggroepen en samenwerkingsverbanden van specialisten. Van strategische adviesraden, het schrijven van businessplannen en het berekenen van kostprijsmodellen rond DBC’s en de onderhandelingen met de verzekeraar. Wij ondersteunen bestuurders en specialisten om die extra stap te kunnen maken van idee naar een resultaat om trots op te zijn.

..Financieel management

Om als onderneming te groeien en succesvol te zijn is goed financieel management belangrijk. Alleen dan kan uw bedrijf optimaal presteren. Een snelle groei, een niet optimale organisatie, een krappe kas of veranderingen in het economische klimaat kunnen ertoe leiden dat uw bedrijf geen optimaal rendement heeft.

Voor een aantal veel voorkomende financiële vragen van ondernemers hebben wij onze oplossingen voor u uitgewerkt:

 • Wat zijn de (financiële) gevolgen van mijn strategische keuzes?
 • Welke (financiële) informatie is van belang voor de sturing van mijn organisatie?
 • Hoe herstel ik vertrouwen en stabiliteit in een tijd van crisis?
 • Hoe optimaliseer ik het financieringsresultaat van mijn onderneming?
 • Hoe optimaliseer ik mijn werkkapitaal om ruimte te creëren voor investeringen, groei of het aflossen van vreemd vermogen?
 • Hoe verhoog ik het rendement en de waarde van mijn onderneming?
 • Hoe krijg ik op een heldere en overzichtelijke manier zicht op de kosten van mijn onderneming?
 • Hoe organiseer ik mijn financiële functie zo efficiënt en effectief mogelijk?
 • Hoe krijg ik zicht op wie wat doet en waarvoor verantwoordelijk is binnen mijn bedrijf?
 • Hoe blijf ik financieel in control in tijden van onderbezetting, groei, reorganisatie en tijdelijke projecten?
 • Hoe vergroot ik de slagingskans op mijn kredietaanvraag?

Zo wordt DeFez door enkele banken gevraagd te ondersteunen bij het op de rails houden en krijgen van bedrijven. Wij zorgen voor optimale borging van het bedrijf en de ondernemer. Dit doen wij door de commitment te verkrijgen van alle belanghebbenden rondom het voortbestaan en het geloof in de onderneming. Op basis van onze analyse, de cijfers en de prognose gaan we commitment vragen bij werknemers, fiscus, klanten, leveranciers, aandeelhouders en banken, eventueel aangevuld met een externe investeerder. Op basis hiervan helpen we in alle macht met kennis en kapitaal met als resultaat duurzame borging.

..Fusies en overnames

De Financieel Economische Zaak helpt u bij een waardebepaling en de aankoopbegeleiding en verkoopbegeleiding van ondernemingen.

 • Welke stappen moet ik doorlopen bij het (ver)kopen van een onderneming?
 • Wat zijn de risico’s en kansen bij het kopen van een onderneming?
 • Hoe zorg ik ervoor dat ik mijn bedrijf zo “goed” mogelijk verkoop?
 • Wat is de waarde van mijn onderneming? Hoe kan ik de waarde van mijn bedrijf vergroten?
 • Hoe verstrek ik effectief en objectief informatie aan potentiële kopers?
 • Hoe zorg ik ervoor dat mijn Management buy-out vlekkeloos verloopt?
 • Hoe zorg ik ervoor dat mijn Management buy-in de grootste kans van slagen heeft?